Andulasyon

Andulasyon Terapi Yöntemi Nedir?

Andulasyon terapi, Alman bilim adamları tarafından geliştirilmiş Alman Tabipler Birliği, Alman Eczacılar Birliği, Alman Olimpiyat Federasyonu, TUV ve DVV Alman Tüketici Birliği tarafından onaylıdır.

Sıradan insan sağlığını korumak ve enerjisini sürdürebilir kılmak için günde en az 10 km. yürümeli ya da bir saatlik spor faaliyetinde bulunmalıdır. Bugün söz konusu mesafe ortalama sadece 365 metredir. Araştırmalar, bilimsel verilere dayanan uzman görüşleri ve üniversitelerin çeşitli yayınları “Andulasyon Terapisi” uygulamasının egzersiz eksikliğinden kaynaklanan enerji kaybını yerine koyduğunu kanıtlamıştır.

Andulasyon Terapi Sistemi’nin günde 15 dakika uygulanması, 2,5 saatlik yürüyüş ya da 1 saatlik spor sonucu yenilenme ve tamir için hücrelerde üretilen enerjiye eşdeğer ölçüde enerji üretir.

Andulasyon Terapisi, ruh, beden ve zihin bütünlüğüne yaslanan bütünsel yaklaşımı benimser. Kan dolaşım faaliyetlerini artırır. Bu da metabolizmayı uyarır ve kas, bağ dokusu ve diğer organik dokularda biriken hücresel atıkları uzaklaştırır. Dolaşım ve sinir sistemi üzerine uyarıcı etkisi vardır. Hücrelerin kendilerini yenileme ve onarma faaliyetleri artar ve enerjileri yükselir.

Andulasyon Terapi sisteminin yararları:

– Kronik ve akut ağrılara destek

– Performans arttırma : Yüksek enerji

– Genel sağlık (ödem atma, kanın oksijenlenmesi ve dolaşımı, metabolizmayı hızlandırma, lenf drenajı, bağışıklık sistemine destek)

– Kilo verme

– Genç kalma

– Otomatik masaj sistemiyle rahatlama, stresten kurtulma

Andulasyon Terapi’yi kimler tercih ediyor?

– Gerginlikten, stresten veya ağrıdan dolayı masaja ihtiyaç duyanlar

– Stresle başa çıkmakta zorlanan ve yoğun stres altında olanlar

– Tükenmişlik sendromu yaşayanlar

– Ödem, selülit, varis vb. dolaşım sorunları yaşayanlar

– Kabızlık, bağırsak tembelliği vb. metabolizma sorunları yaşayanlar

– Uykusuzluk problemi çekenler

– Yorgunluk hissi yaşayanlar

– Hareketsizlikten şikayetçi olanlar

– Cinsel sorunlar yaşayanlar

– Aşırı kilo, bölgesel yağlanma ve iç organ yağlanması sorunları yaşayanlar

– Huzursuz bacak sendromu olanlar

– Akut ağrı şikayeti olanlar

– Kronik ağrı şikayeti olanlar

Andulasyon terapi sisteminin çalışma prensipleri:

1. Hücrelerdeki enerji üretimi

Andulasyon, ATP (adenozin trifosfat) üretimini uyaran elektriksel mikro-akımlar üretir. Bu süreç, hücrelerimizde bulunan enerji miktarının artırılmasını sağlar. Bu durumun da, organlarımız ve dolayısıyla sağlığımız üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

2. Ağrı sinyallerine süperempoze olarak maskeleyen pozitif sinyaller

Andulasyon, ağrı sinyalleri üzerinde nörofizyolojik ve hormonal bir süperempozisyon oluşmasını sağlar. İlk aşamada, negatif ağrı sinyallerine süperempoze olan pozitif sinyaller tetiklenir. Bu süperempozisyon işleminin sonucu olarak beynimiz, artan miktarda pozitif sinyal ve uyarı almaya başlar, işte bu sinyaller ağrının giderilmesini sağlar. İkinci aşamada ise Andulasyonun düzenli olarak uygulanması, “vücudun doğal ağrı gidericisi” olarak tanımlanan endorfin salınımı sağlar.

3. Kan dolaşımının uyarılması

Şikayetlerin çoğu, yetersiz kan dolaşımından kaynaklanmaktadır. Vücudumuzda bulunan kanın görevi, vücudumuza gerekli besin maddelerinin temin edilmesidir. Kan dolaşımının yetersiz olduğu durumlarda, bu süreç engellenmiş olur ve kendimizi yorgun ve hasta hissederiz. Sağlıklı kanın akışı ile sağlıksız kanın akışı arasında fark vardır. Sağlıksız kanda bulunan hücreler birbirlerine yapışırlar ve buruşurlar. Dolayısıyla kan hücreleri canlılıklarını yitirerek vücuda gittikçe azalan miktarda besin ögesi taşımaya başlarlar. Andulasyon kan dolaşımını hareketlendirerek hücreleri birbirlerinden ayırır. Böylelikle kan akışı artırılmış ve güçlendirilmiş olup, ihtiyaç duyulan besin ögelerinin de büyük miktarlarda taşınması işlemine devam edilir. Kendimizi yeniden daha sağlıklı ve daha canlı hissederiz.

4 .  Rahatlama mekanizmalarının harekete geçirilmesi

Fiziksel rahatlama

Yorucu ve tüketici aktiviteler vücutta kas gerginliğine neden olur. Bu durumdan etkilenen kaslar, ihtiyacı olan besin öğelerinin bir kısmını alamamaya başlar. Andulasyon kan damarlarını genişletir ve böylece kaslara gönderilen kan miktarı artar. Besin öğelerinin emilimi yeniden olması gerektiği gibi gerçekleşir ve gerginlikler giderilmiş olur.

Zihinsel rahatlama

Stresin sinir sistemimiz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Andulasyon, negatif etkileri gideren pozitif sinyaller üreterek dengeyi yeniden sağlar. Bu da stresi azaltır.

5. Lenf sıvısı akışının uyarılması

Lenf, yalnızca bağışıklık sisteminin bileşik bir parçası olmayıp, aynı zamanda metabolik son ürünlerin atılmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Düzenli olarak uygulanacak stimülasyon size dengeli bir
bağışıklık sistemi ve iyi çalışan bir metabolizma kazandırır.