Biorezonans Terapisi ile Alkol Bırakma Seansları

Biorezonans Terapisinin Alkolü Bırakmaya Etkisi

Tıpkı sigara bağımlılığına son vermeyi amaçlayan terapilerimizde olduğu gibi; alkol bağımlılığı bulunan kişilere yapılan terapi uygulamalarında da kişinin alkol alma isteğini azaltmakta, alınan alkol miktarını düşürmekte ve kişinin alkolden tamamen kurtulmasına yardımcı olmaktadır. Bireyin alkol bağımlılık düzeyine bağlı olarak terapi uygulamaları alkolden geri dönmemek üzere, tamamen kurtulmaya yardımcı olabileceği gibi klasik yöntemlerle bir arada destek amaçlı da kullanılabilir. 4’er gün arayla gerçekleştirilen seanslardan oluşan ve toplamda 6 seans süren bu terapinin ne kadar süreceği, kişinin gösterdiği gelişime göre belirlenir.

Alkolü bıraktırmayı hedefleyen terapilerde tıbbi yaklaşımların da dahil olduğu klasik yöntemlerle birlikte, seansların destek olarak kullanılması önerilmektedir. Kişinin ruhsal sağlığıyla birebir ilişkili olan alkol bağımlılığında uzun süreli takip ve psikolojik tedavi yaklaşımlarını reddederek, sadece frekans silme terapileriyle sonuç bulmayı amaçlayan yaklaşımlarla başarı ancak sınırlı seviyede olabilir. Bir başka değişle bu terapilerde terapistin deneyimi, bağımlılıktan kurtulmayı amaçlayan kişi açısından çok önemlidir. Merkezimizde gerçekleştirilen alkol bırakma terapilerinde kişinin ruhsal durumu ve alkol bağımlılığı düzeyine göre Bach Çiçekleri gibi ruhsal yönelim terapileri önerilir.

Rezonans terapilerinde maddelerin bedende sebep olduğu kimyasal etkilerden ziyade fiziksel (elektromanyetik etkiler) özellikler kullanılmaktadır. Maddeye özgü düşük frekanslı elektromanyetik enerjinin kullanımıyla madde etkisinin bedenden silinmeye çalışıldığı bu terapi; bağımlılık yapan maddenin yani alkolün cihaza konulması ve frekansının tespit edilmesinden sonra maddenin elektromanyetik titreşimlerinin bedenden silinmesidir. Bir başka değişle Quitt cihazına konan madde her ne ise frekans işlemi, o maddenin elektromanyetik etkisi üzerinden yapılır. Alkol bıraktırma terapilerinde cihaza konan madde, kişinin en sık tükettiği alkollü içkidir. Bu seanslar yaklaşık olarak 50 dakika kadar sürmekte ve birkaç gün arayla toplamda 6 seans uygulanmaktadır.

Birçok kişi için 3 seans yeterli olurken psikolojik olarak rahat olmayan kişilerde daha fazla seans da önerilebilir.

Alkol Bırakma Terapisinin Etkisi

Terapinin etkisi; kişinin alkolden daha kolay kurtulmasına ve alkol gereksinimini azaltmasına yardımcı olmasıdır. Seansın etkisi tıpkı sigara bırakma terapilerindeki gibi, ilk seansla birlikte başlamakta ve birkaç gün arayla yapılan toplam 6 seans sonunda da pekişmektedir. Terapinin tamamlanmasının ardından kişi alkol alma isteğinde net bir azalma hisseder. Şayet terapiden sonra kişi tekrar alkol alırsa alkol alırken eskiden olduğu kadar keyif almadığını ve dolayısıyla alkol almanın anlamsız hale geldiğini fark eder. Buna karşın terapinin ne oranda etkili olacağı kişinin alkole ne düzeyde bağımlı olduğuna ve bireyin “esasen neye ihtiyaç duyduğuna” göre değişir.

Alkol Bırakma Üzerine Hangi Terapi Daha Uygun?

Alkol sorunun hangi düzeyde ve bu sorunun sebep olduğu ruhsal problemlerin neler olduğuna göre farklı terapiler tavsiye edebiliyoruz. Çoğu kişide Quitt terapisi yeterli olmasına rağmen bazılarında psikolojik yapının iyileştirilmesine yönelik terapiler de kullanılabilir. Şayet gereklilik hissediyorsanız psikolojik problemlerle alakalı kullandığımız diğer terapi yöntemlerini açıkladığımız sayfalarımıza göz atmanızı öneririz.

Terapi, bağımlılık yapan madde üzerinden gerçekleştirilen ve tamamen kendine özgü bir teknoloji kullanan biorezonans seanslarıdır. Terapinin gayesi, bağımlılık yapan maddeye karşı frekans temizliği yapılmasıdır. Frekans temizliğiyle ilgili maddeye karşı duyulan bağımlılık hissinde azalma gözlemlediğimiz gibi, ek olarak terapiyle birlikte bedende maddesel seviyede bir temizlik de uyarılır. Bu rezonans seansları bir başka değişle detoks temellidir ancak bu durum sadece alkol üzerinden yapılan seanslarda geçerlidir.

Rezonans terapileri alkolden tamamen kurtulmak ya da alkolü azaltmak isteyen herkese önerilir.

Alkolü Azaltmak İsteyenler

Alkol temelli yapılan seanslardan sonra bedenin alkol ile kurduğu ilişki değişir. Şayet kişi terapiden sonra alkol almaya devam ederse eskisi gibi keyif alamadığını ve alkolün eski tadında olmadığı için alkol almanın da manasız hale geldiğini görecektir. Bu terapi alkol tüketim miktarını düşürmek için de kullanılabilir ama bu gibi bir uygulamanın etkisinin uzun süreli olması için 3 ila 6 aylık periyotlarda birkaç seans daha gerekir.

Alkol Bağımlılığından Tamamen Kurtulmak İçin

Asıl hedefimiz alkol bağımlılığından geri dönmemek üzere kurtulmanızdır. Bunu başarmak içinse alkolizm sorununu yaşantınızdan tamamen çıkartmakta kararlı olmalı, problemin psikolojik temellerini de göz ardı etmemelisiniz. Bu terapilerin amacı; alkolü bırakma sürecinizi mümkün olan en kolay şekilde geçirmenizi sağlamak, alkol alma isteğini en aza indirmek, alkol almamanızdan kaynaklı problemleri minimuma indirgemek ve alkol kokusu aldığınızda dahi bedeninizin sanki bu kokuyu ilk kez alıyormuşçasına tepki vermesini sağlamaktır. Quitt terapileri kişinin kullanmaya en çok alışkın olduğu alkol tipleri üzerinden gerçekleştirilir. 4 gün aralıklarla, 6 seans olarak uygulanan terapiye ek olarak taleplerinize göre farklı yöntemlerin kullanımı da mümkün olabilmektedir.