Hipnoterapi

Hipnterapi Nedir?

Hipnoz vasıtasıyla yapılan terapiye hipnoterapi denmektedir. Hipnoterapi, tıpta bir psikoterapi metodu olarak kabul edilir. İngiltere’de 1953, ABD’de ise 1958 yılında tıp birimleri tarafından bir psikoterapi yöntemi olarak kabul edilmiştir. Benzer durum Türkiye’de de sağlık bakanlığınca kabul görmüştür.

Hipnoz ve Hipnoterapi Aynı mıdır?

Hipnoz ve hipnoterapi aynı değil farklı şeydir. Hipnoz; birey ya da topluluğu sözler, bakışlar, telkin veya benzeri yöntemlerle kalıcı olmayacak şekilde etkilemektir. Bu durumda amaç; kişiyi/grubu belli bir noktaya odaklamak ve bilinçaltını aktif kulanmaktır. İnsanlar günlük hayatlarında farklında olmayarak hipnoz durumuyla karşılaşırlar.  Yolculukta ya da oyunda hipnoz durumu gözlemlenebilir. Hipnozdan farklı olarak hipnoterapi ise daha çok çeşitli sorunları çözme amaçlı kullanılan yaygın bir yöntemdir. Psikiyatrik ve ruhsal şikayetler buna örnek olabilir.

Hipnoz Herkeste Görülür mü?

Farkında olmadan günlük hayatta hipnoz halini yaşayabiliriz. Haber izlerken, oyun oynarken, yolculuk sırasında ya da hobimizle ilgiliyken etrafımızdaki insanları duymuyorsak hipnoz hali yaşanıyor demektir. Dışarıya kendimizi kapatarak yaptığımız şeyle ilgilenmek hipnoz hali gibidir. Hipnoz hali, az ya da çok her insanda görülür. Aslında her insan hipnoz haline tanıklık etmiştir ve hipnoterapi esnasında hipnoterapistin telkinleri bize bu anı daha iyi hissettirebilir.

Hipnoterapi Uyku Durumuna Benzer Midir?

Uyku ile hipnoterapi birbirinden farklı hallerdir. Şuurlu hipnoz yönetimi halinde birey tamamen bilinçlidir. Ayrıca trans hali denilen bilincin en yüksek seviyesi dahi oluşur. Bu bakımdan birey, verilen telkinleri alacak duruma gelir fakat bu durum kişiden kişiye değişir. Çünkü metotlar da kişiden kişiye değişmektedir. Örneğin gevşeme, hipnotik halin en hafif noktasıdır. Söylenenleri hatırlar ancak bu halin dersi durumlarda hipnotik etki derinleşir ve bilinç kapanır. Bilinçaltı aktifleşir. Kişi seans sonrasında hiçbir şey hatırlamaz. Hafif ya da ağır hipnotik hallerde hipnoterapistin sözleri ve telkinleri, danışan tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hipnozdan Çıkamama Hali Var mıdır?

Böyle bir durum söz konusu değildir. Seans bitmese dahi bir müddet geçtikten sonra kişi ya da grup normal hayatına dönmektedir.

Beyin Hipnozdan Nasıl Etkilenir?

Şuurlu bir beyin eleştirel olmaya daha elverişlidir ve hipnoz konusunda dirençli olabilir. Dolayısı ile kararsızlık ve harekete geçmekte zorlanma yaşanabilir. Hipnoz başladığındaysa, bilinçdışı zihin, etkiden sıyrılarak telkine ve terapiye hazır olur. Bu işlemi görenler bu süreç diliminde hipnoterapistin desteğini alabilirler. Hipnoterapist, kişiye birçok şey yaptırabilir.

Hipnozda Kontrol Kaybedilebilir mi, Kişiler İstemediği Şeyi Yapar mı, Sırlarını Açıklarlar mı?

Hipnoterapistin gücü sınırsız değildir. Dolayısı ile hipnozda olan biri istemediği söz ve davranışları sergilemez. Hipnoterapi gören kişinin değerlerine ve sırlarına yönelik saldırgan telkinler en ağır hipnozda bile reddedilir. Medyadaki hipnoz ile bilimsel tıbbi hipnoterapi birbirinden çok farklıdır. Medyada veya çevrenizde gördüğünüz terapiler psikolojik birikimi olmayan eğitimsiz kişilerin ilgi ve dikkat çekmek amacıyla uyguladığı, adına terapi dahi denmeyecek türden uygulamalardır.

Hipnoz Hali Tehlikeli ya da  Zararlı mıdır?

Hem seansta hem de sonrasında herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Kişilerin hayati fonksiyonları biyolojik olarak asla bozulmaz. Hipnoterapi, farklı methodlara göre oldukça güvenlidir.

Hipnozun Kalıcı Etkisi Var mıdır?

Hipnoz beyinle ilgili bir durumdur ve etkisi kalıcıdır.

Hipnoterapi Kaç Seanstan Oluşur?

Hipnoterapinin seans sayısı aşağıda verilen şartlara göre değişmektedir. Eğer şartlar pozitif ise seanslar da kısa sürmektedir.

• Çözülmek istenilen problem,
• Ortam ve çevrenin durumları,
• Hipnoterapistin metodu ve terapi yaklaşım açısı,
• Hipnoterapiste karşı duyulan güven,
• Kendi bireysel özellikleriniz…

Önemle belirtmek isteriz ki, ilk seanslar arasındaki mesafe çok uzun olmamalıdır. İlk zamanlarda haftada 2-3 seansla başlayıp ileriki seanslarda bu süre yeniden düzenlenebilir.

Psikolojik Problemlerde Hipnoterapi Birimine Yönlendirilmesi Gerekli Olan Durumlar:

• Duygudurum bozuklukları (depresyon, bipolar),
• Anksiyete bozuklukları (kontrol edilemeyen kaygı, korku, panik, gerilim, sıkıntı),
• Somatoform (bedene yönelik) bozukluklar,
• Yeme bozuklukları,
• Obezite,
• Uyku bozuklukları,
• Cinsel alandaki bozukluklar,
• Takıntılar (OKB),
• Psikoz (remisyonda olmak şartı ile),
• Tikler,
• Kekemelik,
• Gece idrar kaçırmaları,
• Bağımlılıklar (sigara, alkol, madde, kumar, internet gibi…),
• Fobiler (çeşitli aşırı korkular),
• Travmalar,
• Performans kaygısı (sınav stresi, sahne heyecanı),
• Sporda performans arttırma,
• Eğitimde performans arttırma (ders çalışma isteksizliği, dikkati sürdürememe, çabuk sıkılma, hafıza, öğrenme, hatırlama),

Kişisel gelişimde: Kendi kişisel gelişimimiz sürecinde herkesin değişik arzuları, kriterleri, hedefleri, hayalleri ve öncelikleri vardır. Bu duruma bağlı olarak değişik düşünce, davranış ve tutumlarımız vardır. Bu süreçte ilerlerken iyi ve geliştirmemiz gereken yönlerimizi keşfe çıkarız. Düşlediğimiz şeyleri yapmak için yönlerimizi kullar ve geliştirmemiz gereken yönlerimizi de iyileştirmeye çalışırız. İşte tam bu noktada her zaman bir rehberimiz ve yapacağımız bir takım şeyler bulunmaktadır. Hipnoterapi bu konuda bize yardım edebilir. Hipnoterapi vasıtası ile geliştirmemiz gereken yönlerimizi geliştirerek huzurlu ve sağlıklı bir hayat yaşamak mümkündür.

Hipnoterapinin Destek Olduğu Diğer Konular:

• Kendine güvensizlik, özgüven eksikliği,
• Sosyal ortamlarda aşırı heyecan ve korku,
• Topluluk önünde konuşamama,
• Göz teması kuramama, “herkes bana bakıyor” düşüncesi,
• Karşı cinsle ilişkilerde sorunlar,
• Kendini kontrol edememe,
• Aşırı duygusal ve fiziksel tepkiler verme,
• Öfke kontrolü,
• Duygu ve düşüncelerini ifade edememe,
• Titreme, terleme, kekeleme, kızarma