Fibromiyalji

Fibromiyalji

Fibromiyalji

Fibromiyalji, lif-kas ağrısını simgeler. Aynı zamanda yumuşak doku romatizması ve fibrozit olarak adlandırılan bu hastalık, ilk olarak 1990 yılında tanımlanıp özerk bir hastalık olarak kabul edilmiştir. Kas sistemini ve tendonları etkileyen, iltihaplı olmayan son derece ciddi, kronik bir hastalıktır. Almanya’da yaşayan insanların –en çok da kadınlar olmak üzere– yaklaşık %2’si, fibromiyaljiden yakınır. Kadınlar, erkeklere oranla bu hastalıktan dokuz kat daha fazla etkilenmektedirler. Lif-kas ağrısı çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir.

Fibromiyaljinin nedenleri

Fibromiyaljinin nedenleri, şu ana kadar açık bir biçimde ortaya konulabilmiş değildir. Hastalık genellikle aileden birkaç kişiyi etkilediğinden, hastalığın genetik eğilimli olduğundan şüphelenilmektedir. Fibromiyalji, bazı durumlarda iltihaplı romatizmal hastalıkların, otoimmün hastalıkların ve viral enfeksiyonların ardından ortaya çıkabilmektedir. Kötü huylu tümörler, parkinson gibi nörolojik hastalıklar ve sakatlıklar da hastalığı tetiklemektedir. Fibromiyaljinin bu çeşit nedenlerinin bilindiği durumlarda hastalık, ikincil fibromiyalji sendromu olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak pek çok vakada, fibromiyaljinin kesin sebebi bilinmemektedir. Bu gibi durumlarda doktorlar, “bilinen bir tetikleyiciden yoksun” primer fibromiyalji sendromundan bahsetmektedirler.

Biolife Rezonans bu alanda enerji ve frekans dengeleme temelli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Detaylı bilgi ve randevu için lütfen merkezimizi arayınız – 0216 3616393