Dolaşım Bozuklukları

Dolaşım Bozuklukları

Dolaşım bozuklukları

Dolaşım bozuklukları, başlı başına bir hastalık değildirler, bunun yerine arteriyoskleroz gibi diğer hastalıkların semptomlarını oluştururlar. Dolaşım bozukluğuna sahip birinde, bozukluktan etkilenen kan damarına ve bu damarın etkilenme düzeyine bağlı olarak vücudun belirli bölgelerine veya organlarına yeterli miktarda kan temini sağlanamaz. Prensipte, vücutta bulunan herhangi bir kan damarı aracılığıyla gerçekleşen kan akışı aksayabilir, bu da oksijen ve besin maddeleri tedariğinin yetersiz kalmasına neden olur.

Dolaşım bozukluklarının nedenleri

Dolaşım bozukluklarının nedenleri çeşitlidir. Örneğin arteriyoskleroz, arter duvarında bulunan tortulara bağlı olarak kan akışına engel olabilir. Emboli de dolaşım problemlerine yol açabilir. Emboli, hava kabarcıkları veya yağ damlacıkları gibi kan aracılığıyla taşınan malzemelerle aniden bir damarı tıkayabilir. Bir diğer neden vasküler iltihaplanmadır. Bu vaskülit ile damarlar iltihaplanır ki birincil ve ikincil olmak üzere iki tipi vardır: primer vaskülit, iltihaplı bir romatizmal hastalıkken, sekonder vaskülit diğer iltihaplı hastalıklar bağlamında ortaya çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen hastalıkların yanında çeşitli risk faktörlerinin de dolaşım bozukluklarına yol açtığı bilinmektedir. Sigara, aşırı kilo, yetersiz egzersiz, stres ve sağlıksız bir beslenme bu faktörlerin arasındadır.

Biolife Rezonans bu alanda enerji ve frekans dengeleme temelli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Detaylı bilgi ve randevu için lütfen merkezimizi arayınız – 0216 3616393